WhatsApp Chat with Messenger

بنیادکودک در طی سال‌ها فعالیت، موفق به کسب مقام مشورتی اکوسوک (ECOSOC)، مجوز فعالیت ملی و مجوز SGS شده است. این موسسه با تکیه بر مدیران و کارمندان توانمند خود توانست مورد توجه فعالین حوزه امور خیریه قرار گیرد و افتخارات و دستاوردهای زیر را مبتنی بر عملکرد پاسخ‌گوی خود که برخاسته از ساختاری نظام‌مند و پر وضوح است، کسب کند.

مجوز ملی

گواهینامه SGS

مجوز معافیت مالیاتی

گواهینامه ECOSOC