WhatsApp Chat with Messenger

پس از عضویت در سایت و تکمیل فرم همیاری یا انتخاب کودک، همکاران ما با شما تماس گرفته و اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت را در اختیار شما قرار می‌دهند.