WhatsApp Chat with Messenger

سهیلا 19 سال دارد و در شهر شیراز زندگی می کند. او فقط 5 سال داشت که پدرش را از دست داد. مادر او قادر به تامین زندگی بچه هایش نبود. بنابراین سهیلا به یتیم خانه سپرده شد. 6 سال بعد او را از یتیم خانه اخراج کردند فقط به این دلیل که برادرش به اندازه کافی بزرگ شده و قادر به محافظت از او می باشد.

بدبختانه برادرش به شدت معتاد به هروئین بود و قادر به نگهداری و تامین هزینه های خواهرش نبود. بنابراین سهیلا شبهای زیادی را در خیابانها به سر می برد و انتظار برادر و دوستانش را می کشید که از برنامه های شبانه خود باز گردند و یا اینکه خوابش می برد تا اینکه بتواند به خانه برود.

در این زمان بود که مددکاران بنیاد کودک از وضعیت او آگاه شدند و او را فوراٌ تحت پوشش بنیاد کودک قرار دادند و او به زندگی با خواهر خود ادامه داد.

با وجود آوارگی و بی خانمانی،  سهیلا موفق به کسب معدل بسیار بالائی در مدرسه گردید و یکی از شاگردان برجسته مدرسه شد. سهیلا در حال حاضر در سال سوم دانشگاه مشغول به تحصیل می باشد. او مصمم است که دختر موفق و انسانی مفید شود و تلاش او در این خصوص، در خور تحسین است.