PR

Mahdi-Nikshar-Sistan

مهدی با استعداد همراه با خانواده خود در نیکشهر سیتستان وبلوچستان زندگی میکند. مهدی بسیار با استعداد است و علاقه بسیاری به فوتبال دارد. اما محرومیت هایی که او تجربه میکند موقعیت های اندکی را برای موفقیت و پرداختن به علایقش در اختیار او قرار می دهد. پدرمهدی درگیر ... Read More