emergency-needs
emergency-needs

Help overwhelmed families in times of crisis


Poverty is the severe lack of certain possessions which significantly reduces the quality of people’s lives. The world of financially disadvantaged talented students is full of pain that can change the course of their lives, if their families’ emergency need is not to be resolved. Please see the disadvantaged children’s families emergency needs list.

نیازهای اضطراری

فقر،اوضاع نابسامان اقتصادی و مسائل دیگر،گاهی مشکلات اضطراری بزرگی را بر سر راه دانش آموزان کم برخوردار و خانواده آنها قرار می دهد، مشکلاتی که نیاز به مبلغی فراتر از توانایی خانواده جهت تامین دارند، که در صورت حل نشدن، محیط خانواده را دچار بحران می کند و مانعی بزرگ بر سر راه تحصیل و تحقق آرزوها و رویاهای دانش آموز میشود. ما برآنیم که با اجرای طرح نیازهای اضطراری، دانش آموزان و خانواده آنها را در مواجهه با مسائل بزرگی که برطرف کردن آن خارج از توانایی خانواده می باشد،با همیاری شما یاری رسانیم. شما میتوانید جهت کمک به دانش آموزان مستعد کم برخوردار و خانواده آنها برای گذشتن از یک بحران، با مطالعه گزارش هایی که در پایین صفحه وجود دارد،آنها را یاری رسانید. 

yalda-2

Yalda – House repair

Emergency:House repair
یلدا،دانش آموز باهوش و با انگیزه ای که در روستا زندگی میکند، تنها تفریحش بازی در حیاط خانه می باشد، حیاطی که پر از خس و خاشاک و سنگ است و راه رفتن را در آن مشکل می سازد چه رسد به دویدن و شادی.مادر جوان یلدا، که به تنهایی از فرزند و پدر سالمند خود نگهداری می کند، قادر به پرداخت هزینه تعمیر حیاط منزل و سرویس بهداشتی نمی باشد. Read More
mohamad-85319-1

Mohamad – House repair

Emergency:House repair
تمام خانه محمد خلاصه شده است در چهار دیواری که نه آشپرخانه آن مشخص است نه پذیرایی و اتاقش، خانه ای که سیمان های سیاه آن را احاطه کرده است.تابستان ها، خنک و زمستان ها، گرم نمیشود.شرایطی که به هیچ کودکی اجازه تمرکز برای خواندن درس و فرصتی برای شادی فراهم نمی کند. Read More
test-1

Mehria – House Repair

Emergency:House Repair
پس از تلاش بدون نتیجه سارق جهت سرقت لوله فاضلاب منزل و جابه جایی آن در چندماه گذشته و عدم اطلاع خانواده از این موضوع،فاضلاب در لایه های زیرین منزل نفوذ کرده و باعث نشست زمین شده است و منزل را به محلی ناامن و غیر قابل استفاده تبدیل نموده است. Read More

A response to a generous donation