Parham-Boroujerd

پرهام دانش آموز با انگیزه پایه اول می باشد.او به علت آموزش مجازی و عدم دسترسی به امکانات لازم، یک سال دیر به مدرسه رفته است اما پایه اول را با ... Read More

Zahra-Ardebil

زهرا دانش آموز با انگیزه پایه چهارم می باشد.او از حضور پدر در خانواده به علت ازدواج مجدد ایشان، محروم می باشد.او همراه با خواهر و مادر بیمار خود ... Read More

Saleh-Bam

صالح دانش آموز با انگیزه که در دوران کرونا افت تحصیلی پیدا کرده بود پس از حضوری شدن مدارس رتبه اول کلاس می شود.صالح پدرش را به علت ... Read More

Fateme-Jiroft

فاطمه دانش آموز با انگیزه پایه دوم تحصیلی پدر خود را به علت بیماری سرطان از دست داده است و با مادر خود زندگی می کند.مادر فاطمه به علت ... Read More

Ali asghar-Lahijan

علی اصغر دانش آموز با استعدادی است که همراه با مادر و برادر خود زندگی می کند.والدین او به علت اعتیاد شدید پدر متارکه نموده اند و مادر ... Read More

Yazdan-Esfahan

یزدان دانش آموز با استعداد پایه چهارم، همراه با مادربزرگ خود زندگی می کنند.پدر و مادر مهدی به علت مصرف شدید شیشه منزل را ترک کرده اند و خانواده ... Read More

Mohammad hasan-Bam

محمد حسن عزیز با استعداد و سخت کوش، به بیماری قلبی مبتلاست وعمل قلب باز انجام داده است. اما بیماری او را از ساختن آینده اش باز ... Read More

Fatemeh-Orumieh

فاطمه عزیز از شهر ارومیه،در پایه هفتم،مشغول به تحصیل می باشد.او ازیک سالگی از حضور پدر به علت اعتیاد، محروم می باشد و تمام این سال ... Read More

Arezo-Tabriz

آرزو 9 ساله،که در ابتدای مسیر تحصیل قرار دارد، با چالش های زیادی درزندگی رو به رو است.او پدر خود را بعد از تحمل روزهای پر از رنج بیماری ... Read More

Morteza-Esfahan

مرتضی دانش آموز با استعداد پایه پنج ابتدایی، همراه با مادر و پدر بیمار خود زندگی می کند.پدر و مادر مرتضی به علت بیماری های وخیمی که با آن درگیر ... Read More

Mahdi-Jahrom

مهدی عزیز، دانش آموز با انگیزه پایه چهارم، او علاقه مند به کتابخوانی است.پدر مهدی به علت اعتیاد در جمع خانواده حضور ندارد.مادر جوان ... Read More

Farhan-Ardebil

فرهان، دانش آموز با انگیزه پایه پنجم، همراه با مادر خود زندگی می کند.مادر به علت بیماری روان، دچار لکنت زبان شده است و قادر به تامین مخارج زندگی ... Read More