Amirali - Accommodation Band

Amirali
 • Child name:
  Amirali
 • Emengency:
  Accommodation Band
 • Child file number:
  85658
 • Location:
  Bam
  • Emergency amount:
   860 AUD
  • Fund Raised:
   860 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  امیرعلی روزهای خوبی را سپری نمی کند. او دچار بیماری دیستروفی عضلانی شده است و با مادرش تنها زندگی می کند. پدر امیرعلی با عدم پذیرش مسئولیت خود در برابر بیماری او خانه را ترک کرده است. در حال حاضر امیرعلی و مادرش به ودیعه مسکن احتیاج دارند؛ چرا که هزینه های سرسام آور بیماری امیرعلی، مادر را ناتوان از ذخیره ی مالی برای پرداخت هزینه های مسکن کرده است.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورت عدم تامین ودیعه مسکن امیرعلی و مادرش سرپناهی برای زندگی نخواهند داشت و با وجود این شرایط او کم کم از درس خواندن و علاقه هایش نیز دور می شود.

  گزارش اقدامات

  با همراهی شما بزرگواران امیر علی و خانواده اش از وجود سرپناه مطمئن شدند و این روزها امیرعلی با تمکز بیشتر میتونه درس بخونه. ممنونیم از همراهی همیشگیتون :)