ay suda - House repair

ay suda
 • Child name:
  ay suda
 • Emengency:
  House repair
 • Child file number:
  87655
 • Location:
  Fars-Marvdasht
  • Emergency amount:
   593 AUD
  • Fund Raised:
   593 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  آی سودا دانش آموز با استعدادي است. پدر مبتلا به بیماري برگر است. در این بیماري که نوعی اختلال انسداد عروق است، عدم خون رسانی به بافت،منجر به تحلیل عضلات و بروز زخم هاي دردناك روي انگشتان و (مرگ بافت) در اثر فقدان خون رسانی می گردد و منجر به قطع عضو اجباري می شودیکی از پاهاي پدر قطع شده و زخم پاي دیگر نیز بهبود نیافته و به زودي باید قطع شود و ممکن است باپیشرفت بیماري دست ها نیز قطع گردد.آنها در یک واحدساختمانی نیمه ساخته در طبقه بالاي منزل مادربزرگ مادري سکونت دارند و شرایط سختی را می گذارنند


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  آی سودا همراه با خانواده اش ، در طبقه دوم منزل مادربزرگ که ساختمانی نیمه کاره و فاقد امکانات اولیه است زندگی میکنند. آی سودا و خواهرش هر روز شاهد رنج و درد پدر خود هستند. آنها در محرومیت اقتصادی شدیدی قرار دارند. و شرایط سختی را می گذارنند. ساختمان نیمه کاره منزل آنها برای رفت و آمد بسیار خطرناک است و آنها دائما در معرض سقوط از پله ها یا ریختن مصالح می باشند. بنابر این تصمیم گرفتیم برای اینکه آی سودا و خواهرش زهرا آرامش بیشتری را تجربه کنند و در فصایی امن زندگی کنند، با همراهی شما مبلغ تعمیر و تکمیل خانه آنها را تامین کنیم.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  درمان پدر آی سودا نیازمند مراجعه مکرر ایشان به پزشک و مراکز درمانی است. اما شرایط منزل اجازه رفت و آمد روزانه را به پدر بیمار آی سودا نمی دهد. همچنین شرایط منزل برای 2 کودک خانواده بسیار خطرناک است و ممکن است آنها را در معرض سقوط و ... قرار دهد.

  گزارش اقدامات