Fatemeh - Essential household appliances(Refrigerator)

Fatemeh
 • Child name:
  Fatemeh
 • Emengency:
  Essential household appliances(Refrigerator)
 • Child file number:
  85112
 • Location:
  Darab
  • Emergency amount:
   310 AUD
  • Fund Raised:
   310 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  فاطمه دانش آموز با استعدادی است که در پایه ابتدایی مشغول به تحصیل است. پدر او درگیر ناتوانی ذهنی است.مادر دانش آموز با کارگری در مزارع سعی در تامین هزینه های زندگی دارد ولی به دلیل فصلی بودن این شغل درآمد ثابتی ندارد.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  خانواده فاطمه شرایط بسیار سختی را می گذرانند.پدر دچار ناتوانی ذهنی میباشد و قادر به انجام هیچ گونه فعالتی نمی باشد.مادر سعی دارد با کارگری در مزارع مخارج منزل و فرزندان خود را تامین کند. اما شرایط سخت اقتصادی این اجازه را به او نمی دهد و خانواده را در شرایطی بسیار سخت قرار داده است به صورتی که آنها از داشتن یک یخچال ساده هم محروم هستند و قادر به نگهداری مواد غذایی و پخت وعده های غذایی نیستند.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  عدم وجود یخچال در منزل خانواده را در معرض مسمومیت به دنبال استفاده از مواد غذایی فاسد شده و سو تغذیه قرار می دهد.

  گزارش اقدامات