Fatemeh - wheelchair & Waterproofing

Fatemeh
 • Child name:
  Fatemeh
 • Emengency:
  wheelchair & Waterproofing
 • Child file number:
  81282
 • Location:
  Marvdasht
  • Emergency amount:
   514 AUD
  • Fund Raised:
   514 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  فاطمه دانش آموز با استعدادی است. او دو برادر کوچک دارد که هر دو محصل هستند. پدر در دوران کودکی دچار فلج اطفال شده و در حال حاضر از ناحیه هر دوپا فلج است و قادر به انجام کار نمی باشد. ایشان احتیاج به ویلچر دارند تا بتوانند راحت تر حرکت کنند. از سوی دیگر خانواده اکنون ساکن روستایی کوچک هستند و منزل آنها خانه ای قدیمی است که از پدر بزرگ به ارث برده اند و سقف آن احتیاج به ایزوگام دارد. پ.ن: قابل ذکر است که عکس ویلچر و خانه تزئینی ست.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورت عدم تامین هزینه ی ویلچر پدر فاطمه نمی تواند حرکت کند و وضعیت ایشان برای ادامه زندگی سخت می شود. در صورت عدم تامین هزینه ی ایزوگام سقف خانه، هر لحظه با هر باران و یا حتی طوفانی، فاطمه و خانواده اش باید نگران فرو ریختن سقف خانه باشند.

  گزارش اقدامات

  با کمک شما بزرگوارن و همراهان همیشگی، پدر فاطمه توانست ویلچری برای خود خریداری کنند و این روز ها راحت تر حرکت می کنند و دعای گوی تک تک شما عزیزان هستند. از سوی دیگر ایزوگام سقف خانه ی این خانواده به پایان رسید و فاطمه و خانواده اش استرس ریزش سقف را ندارند و از این پس از باران لذت خواهند برد. سپاس از مهر همیشگی شما بزرگواران