Hadi - Accommodation Band

Hadi
 • Child name:
  Hadi
 • Emengency:
  Accommodation Band
 • Child file number:
  75562
 • Location:
  Bam
  • Emergency amount:
   715 AUD
  • Fund Raised:
   715 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  هادی نوجوان، روزهای بسیار سختی را گذارنده است.پدر هادی درگیر سومصرف مواد مخدر میباشد.او مادر هادی را محبور میکرد برای تامین هزینه مواد به خانه های مردم برای انجام نظافت برود.پدر هادی فرزندان را مورد آزار و اذیت شدید قرار میداده است و مادر با بخشش حق و حقوق خود طلاق میگیرد و حضانت فرزندان را به عهده میگیرد.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  هادی، فرزند بزرگ خانواده، او که خود را در برابر زندگی خانواده اش مسئول میداند، در تنگنای سختی قرار دارد.هادی از حضور پدر به علت اعتیاد محروم است و شرایط سختی را تجربه میکند. صاحبخانه با افزایش مبلغ رهن، هادی و خانواده اش را تحت فشار شدیدی قرار داد به صورتی که خانواده مجبور به ترک خانه شدند.خانواده 4 نفره هادی اکنون در کانکس بسیار کوچکی به صورت موقت ساکن شده اند و از شرایط اولیه و بهداشتی زندگی محروم می باشند.هادی به دلیل نداشتن سرپناه در فصل مدارس و کمک کردن به مادرش در انجام خدمات نظافت در یک رستوران نتوانسته است به خوبی درس بخواند. ما برآنیم که با تهیه ودیعه مسکن یک خانواده را از بیخانمانی و فرزندان خانواده را از خطر ترک تحصیل دور نگه داریم.نگذاریم هیچ کودک و نوجوانی به خطر مسایل اقتصادی از تحصیل باز بمانند.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورتی که خانواده نتوانند ودیعه مسکن خانه را تهیه کنند بایستی همچنان در شرایط نامساعد کانکس زندگی کنند. ادامه این روند فرزندان خانواده را در خطر ترک تحصیل و .آسیب های اجتماعی قرار میدهد

  گزارش اقدامات

  به کمک مهر شما، میلغ ودیعه مسکن هادی و خانواده اش تامین گردید.در ادامه میتوانید قولنامه منزل که به نام مادر هادی میباشد را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است مبلغ ودیعه مسکن به صورت مستقیم به حساب صاحبخانه واریز گردیده است.