Khadije - Accommodation Band

Khadije
 • Child name:
  Khadije
 • Emengency:
  Accommodation Band
 • Child file number:
  76292
 • Location:
  Zahedan
  • Emergency amount:
   950 AUD
  • Fund Raised:
   950 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  خدیجه پس از گذشتن از موانع و محرومیت های بسیار، به دانشگاه راه پیدا کرده است. او تلاشگر است و پر از امید. در منطقه ای که دختران به سختی میتوانند مستقل شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند، جنگیده است و به دنبال گذشتن از سایر محرومیت هاست. خدیجه، پدر خود را ازدست داده است و با مادر بیمار خود زندگی میکند.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  خدیجه و مادرش،از دیار سیستان و بلوچستان محروم در بحرانی سخت قرار دارند. در این روزهای سخت، خدیجه که تنها فرزند مادر زحمتکش و سرپرست خانوارش است ، در بحرانی سخت قرار گرفته است. با توجه به شرایط اقتصادی وخیم و افزایش مبلغ ودیعه مسکن و اجاره بها در ایران، صاحبخانه از آنها خواسته است خانه را تخلیه کنند. آنها اما توان پرداخت هیچ مبلغ اضافه ای را ندارند و در آستانه بی خانمانی قرار دارند. ما بر آنیم با یاری همیشگی شما مبلغ ودیعه مسکن خانواده را تامین نماییم تا دختری با استعداد، تلاشگر و جنگجو با آسودگی خاطر .به ساخت آینده اش بپردازد


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  دختری که از تمام کلیشه و محرومیت هایی که او را احاطه کرده بود فاصله گرفته است و با موفقیت به دانشگاه ورود کرده است و تنها پناه مادر بیمارش است اکنون در بزنگاه سختی قرار گرفته است.در صورتی که نتوانند مبلغ ودیعه مسکن را تامین کنند در معرض بی خانمانی قرار میگیرند.اتفاقی که آینده یک دانشجو با استعداد و خودکفا را دگرگون .می سازد و او را مجبور به ازدواج اجباری یا ترک تحصیل میکند

  گزارش اقدامات

  .با مهر همیشگی شما،مبلغ ودیعه مسکن خدیجه تامین شد. در ادامه میتوانید قولنامه منزل،که به نام مادر خدیجه عزیز می باشد را مشاهده نمایید.لازم به ذکر است مبلع ودیعه مسکن به صورت مستقیم به حساب صاحبخانه واریز گردیده است که اسناد آن را میتوانید مشاهده نمایید.هم چنین نامه زیبا خدیجه و عکس منزل آن ها نیز در ادامه قرار دارد.