Mahsa - Essential household appliances(heater)

Mahsa
 • Child name:
  Mahsa
 • Emengency:
  Essential household appliances(heater)
 • Child file number:
  78759
 • Location:
  Darab
  • Emergency amount:
   120 AUD
  • Fund Raised:
   120 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  مهسا دانش آموز کوشایی است. وی از کودکی دچار انحراف پا (دفورمیتی پا) است. والدین به دلیل اعتیاد پدر، متارکه کرده اند و مادر با بذل مهریه، حضانت فرزندان را بر عهده گرفته است. پدر قبل از اعتیاد، شاگرد تعمیرکار بوده و خانواده از این طریق امرار معاش می کردند. خانواده در منزل استیجاری سکونت دارند. برادر دانش آموز، ترک تحصیل کرده و در حال حاضر در یک مغازه، به عنوان شاگرد مشغول به کار است. مادر به کارهای نظافتی در منازل مشغول است و از این طریق به امرار معاش خانواده کمک می کند


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  مهسا، محرومیت های بسیاری را تجربه کرده است. خانواده به واسطه اعتیاد پدر شرایط بسیار سختی را تجربه کرده اند تا جایی که برادر بزرگتر مهسا مجبور به ترک تحصیل شده است.اکنون منزل آنها فاقد وسیله گرمایشی می باشد و خانواده روزهای سرد زمستان را با سختی می گذارنند.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  سرما، سیستم ایمنی کودکان را تضعیف میکند و آنها را در معرض بیماری های مختلف قرار میدهد.آنها مرتب بیمار میشوند و علاوه بر محرومیت هایی که تجربه میکنند، دچار افت تحصیلی می شوند و زمان زیادی را برای مطالعه و یادگیری از دست می دهند.مساله ای که میتواند آنها را تجدید پایه کند و در مواردی منجر به ترک تحصیل برای تامین معاش خانواده شود.

  گزارش اقدامات