Mohamad - House repair

Mohamad
 • Child name:
  Mohamad
 • Emengency:
  House repair
 • Child file number:
  85319
 • Location:
  Darab
  • Emergency amount:
   620 AUD
  • Fund Raised:
   620 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  محمد دانش آموز باهوش و پر از آرزو و رویا،که با مادر و خواهر خود، در خانه ای به رنگ سیاه، در شهر داراب زندگی می کنند.پدر محمد اعتیاد دارد و مادر از او جدا شده است.پدرهنگامی که مادر با کودکان منزل را ترک کرده بودند اقدام به فروش وسایل منزل برای تامین هزینه مواد خود می کند.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  تمام خانه محمد خلاصه شده است در چهار دیواری که نه آشپرخانه آن مشخص است نه پذیرایی و اتاقش، خانه ای که سیمان های سیاه آن را احاطه کرده است.تابستان ها، خنک و زمستان ها، گرم نمیشود.شرایطی که به هیچ کودکی اجازه تمرکز برای خواندن درس و فرصتی برای شادی فراهم نمی کند.مادر با درآمد کارگری در مزارع، از پس تامین هزینه های تعمیرات بر نمی آید.اکنون برای آوردن شادی و روشنی به این منزل و کمک به محمد برای اینکه بتواند در خانه ای که شبیه به خانه باشد، درس بخواند و برای آرزوهایش رویا پردازی کند، به همراهی و حضور شما نیاز داریم.مبلغ برآورد شده جهت کاشی کردن آشپزخانه و گچ کاری منزل، 14میلیون می باشد. در صورت تمایل، می توانید در این زمینه، همانند همیشه، یاری گر دانش آموزان مستعد کم برخوردار باشید.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  ماندن خانه در این وضعیت و عدم تعمیر آن می تواند شرایط افت تحصیلی، افسردگی و حس کمبود را در محمد ایجاد کند.

  گزارش اقدامات

  همیار مهربان بنیاد کودک، مهر شما سیاهی را به روشنی و امید و شادی تبدیل کرد. اکنون محمد در خانه ای که بوی امید و زندگی می دهد به ادامه تحصیل و ساخت رویاهایش خواهد پرداخت . در ادامه میتوانید فاکتور های هزینه و گزارشات تصویری خانه پس از تعمیرات و نامه محمد عزیز را که برای شما نوشته است، مشاهده نمایید.