Mohammad Mahan - Accommodation Band

Mohammad Mahan
 • Child name:
  Mohammad Mahan
 • Emengency:
  Accommodation Band
 • Child file number:
  85062
 • Location:
  Alborz
  • Emergency amount:
   890 AUD
  • Fund Raised:
   890 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  محمد ماهان کوچک، همراه با برادر و مادر خود در حاشیه استان البرز زندگی می کنند.والدین محمد طاها از یکدیگر جدا شده اند و اکنون مادر جوان محمد ماهان، به سختی از پس تامین مخارج خانه و فرزندان خود بر می آید. ایشان سعی میکند با کارهای پاره وقت و متفرقه آینده فرزندان خود را بسازد. محمط ماهان و برادرش در زیباترین سال های زندگیشان سختی و رنج بسیاری را تحمل می کنند.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  یک مادر تنها، سعی میکند با انجام دادن کارهای خدماتی و متفرقه هزینه های زندگی خود و دو فرزند عزیز را تامین کند. مادری که با افزایش تورم سرسام آور هر روز فقیر تر می شود و شب ها با دستانی خالی نزد فرزندانش باز می گردد.مادر محمد ماهان چند ماهی است که قادر به پرداختن اجاره منزل نمی باشد و اجاره از ودیعه مسکن آنها کسر می شود. با این وجود صاحبخانه حکم تخلیه منزل آنها را گرفته است و در زمانی کوتاه این مادر تنها با دو فرزندش آواره کوچه و خیابان می شوند بدون آنکه پشتیبانی داشته باشند. ما برآنیم با تامین بخشی از ودیعه مسکن این خانواده، به آنها در کاستن از مسایل و مشکلاتشان کمک کنیم.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورتی که موفق به تامین بخشی از ودیعه مسکن این خانواده بی پناه نشویم، آنها مجبور به تخلیه خانه می شوند و بی خانمانی محمد مهان و برادرش را تهدید می کند. کودکان در شرایطی که مسکن امنی نداشته باشند با مشکلات عدیده ای همچون بیماری، ترک تحصیل و ... مواجه می شوند.

  گزارش اقدامات