Mohammad - Medial Aid

Mohammad
 • Child name:
  Mohammad
 • Emengency:
  Medial Aid
 • Child file number:
  72068
 • Location:
  Orumieh
  • Emergency amount:
   950 AUD
  • Fund Raised:
   950 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز

  محمد دانشجو موفقی است که پدرش را به علت بیماری سرطان ازدست داده است.مادر محمد نیز به علت حادثه ای بینایی خود را ازدست داده است و قادر به انجام کارهای منزل نمی باشد. محمد رنج های زیادی را تحمل کرده است و اکنون نیز با برعهده گرفتن تامین معاش خانواده و فعالیت های منزل، روزهای سختی را میگذارند اما او هرگز تسلیم نمیشود و با پشتکار تمام در کلاس های دانشگاه شرکت میکند.


  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  محمد، او که سالهاست شاهد درد و رنج و بیماری والدین خود است و فرصتی برای پرداختن به مسایل خود نداشته است. محمد صبور و جنگجو به دلیل مشکلات مالی و عدم مراجعه به دندان پزشکی اکنون با خرابی همه دندان ها و درد های طولانی روزانه و شبانه همه دندان ها روبه رو است. ما برآنیم که با همکاری دندان پزشک منصف محمد و با کمترین هزینه، و مهر و همراهی شما، کمی از رنج و سختی زندگی محمد بکاهیم.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورتی که نتوانیم محمد را در این مورد یاری دهیم. او روز ها و شب ها درد میکشد و در آخر دندان های خود را از دست میدهد. پسری جوان و زحمت کش که حق آرامش و آسایش دارد اما مشکلات خانوادگی و اقتصادی مانع دستیابی او به آنها میشود.

  گزارش اقدامات

  با همراهی همیشگی شما، مبلغ درمان محمد عزیز تامین شد. و درمان دندان هایش پایان یافت. در ادامه میتوانید رسید دندان پزشکی را مشاهده نمایید.مهرتان مانا