Pishva - Medical Aid

Pishva
 • Child name:
  Pishva
 • Emengency:
  Medical Aid
 • Child file number:
  84992
 • Location:
  Mahabad
  • Emergency amount:
   970 AUD
  • Fund Raised:
   970 AUD

  Fund Raised

  100%
  Reached to the goal View others
  You can choose to pay the entire or part of the child emergency needs donation.

  شرح دانش‌آموز


  پیشوا دانش آموز کوشایی است و موفق به جبران افت تحصیلی اش شده است. او در کلاس تقویتی درس زبان انگلیسی ثبت نام کرده است. پیشوا به صورت مادرزادی بیماری چسپندگی روده دارد و در دو سالگی بیماری او شدت یافته است و تا کنون دو بار در شیراز تحت عمل جراحی قرار گرفته است

  شرح وضعیت اضطراری دانش‌آموز

  پیشوا کوچک، او که در ابتدا مسیر رشد و تحصیل قرار دارد از بدو تولد درگیر بیماری چسبندگی روده بوده است. در حالی که والدین به علت اعتیاد و سرقت های پی در پی پدر از یکدگیر جدا شده اند؛ مادر، به تنهایی تمام این سال ها را با دقت و مهربانی از او نگهداری کرده است و فرآیند درمان او را پیگیری میکند.اما اکنون مادر پیشوا دچار پارگی دیسک کمر شده است و نیاز فوری به عمل جراحی به مبلغ 25 میلیون تومان دارد که 10 میلیون آن تامین شده است و 15 میلیون تومان باقی مانده است. تنها پناه و وامید پیشوا، مادر زحمت کش اوست که اکنون در بستر بیماری است.ما برآنیم با همراهی شما مبلغ درمان این مادر تلاشگر را تامین کنیم تا کودکی، شاهد درد و بیماری تنها عضو خانواده خود نباشد.


  پیامدهای فراهم نشدن این نیاز اضطراری

  در صورتی که عمل جراحی مادر انجام نگیرد، ایشان دیگر قادر به فعالیت و راه رفتن نیستند.تنها پناه و فرد زندگی پیشوا، مادر زحمت کش او میباشد.مادری که پیوسته پیگیر درمان فرزند خود بوده است. اکنون که مادر درگیر بیماری وخیمی شده است، نگرانی ما در خصوص نحوه پیگیری بیماری پیشوا و درد و رنجی که بر مادر تحمیل می‌شود بیشتر شده است. برای اینکه کمی از بار فشار سختی ها بر دوش این مادر زحمت کش بکاهیم و اینکه همچنان پیشوا از حمایت های مهربانانه مادر خود بهره ببرد، به یاری شما نیاز داریم.

  گزارش اقدامات