Fateme
 • Fateme

 • Child wish:
  Study desk & chair
 • Child file number:
  84562
 • Age:
  13
 • Location:
  Tehran
  • Wish price:
   210 AUD
  • Fund Raised:
   220 AUD
  This wish came true!View other wishes
  You can choose to pay the entire or part of the child wish donation. (minimum 20 AUD)

  About Fateme

  فاطمه داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪی اﺳﺖ. او برایمان از آرزویش نوشته که برای انجام بهتر تکالیف و درس خواندن نیاز به یک صندلی و میز تحریر دارد که متاسفانه خانواده از عهده تامین آن بر نمیاید. در ادامه شرح مختصری از زندگی، وضعیت سلامت و معیشتی خانواده فاطمه آمده: مادر به دلیل اعتیاد پدر از او جدا شد و حضانت بچه ها را به عهده گرفت و خانواده ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﻋﻬﺪه نیازهای ﻣﻌﯿشتی ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ. فاطمه و خانواده اش در حال حاضر تحت پوشش حمایت های بنیاد کودک می باشند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮاده فاطمه ، تحقق این آرزوی رنگی فقط با همیاری یک یا چند تن از شما عزیزان تا تامین شدن همه مبلغ ذکر شده میسر می باشد./ با حمایت همیاران گرامی آرزوی فاطمه عزیز برآورده شد، گزارش آن را در ادامه مشاهده می نمایید.

  گزارش تصویری برآورده‌شدن این آرزو

  با حمایت همیاران گرامی آرزو فاطمه عزیز برآورده شد.گزارش آن را در ادامه مشاهده می نمایید.