PR

Yalda – House repair

یلدا،دانش آموز باهوش و با انگیزه ای که در روستا زندگی میکند، تنها تفریحش بازی در حیاط خانه می باشد، حیاطی که پر از خس و خاشاک و سنگ است و راه رفتن را در آن مشکل می سازد چه رسد به دویدن و شادی.مادر جوان یلدا، که به تنهایی از فرزند و پدر سالمند خود نگهداری می کند، قادر به پرداخت هزینه تعمیر حیاط منزل و سرویس بهداشتی نمی باشد. ... Read More

Mohamad – House repair

تمام خانه محمد خلاصه شده است در چهار دیواری که نه آشپرخانه آن مشخص است نه پذیرایی و اتاقش، خانه ای که سیمان های سیاه آن را احاطه کرده است.تابستان ها، خنک و زمستان ها، گرم نمیشود.شرایطی که به هیچ کودکی اجازه تمرکز برای خواندن درس و فرصتی برای شادی فراهم نمی کند. ... Read More

Mehria – House Repair

پس از تلاش بدون نتیجه سارق جهت سرقت لوله فاضلاب منزل و جابه جایی آن در چندماه گذشته و عدم اطلاع خانواده از این موضوع،فاضلاب در لایه های زیرین منزل نفوذ کرده و باعث نشست زمین شده است و منزل را به محلی ناامن و غیر قابل استفاده تبدیل نموده است. ... Read More